References / Bruzaholms bruk

Produksjonssjef Hans Karlsson på Bruzaholms benytter to av bedriftens MUR-terminaler.

-MUR-systemet er tydelig, visuelt og enkelt, sier Hans.

 

About Bruzaholms bruk:

På Bruzaholms er det siden midten av 1800-taller blitt tilvirket ulike typer støpegods. Ca. 75% av produksjonen går til eksport. I det høymekaniserte støperiet tilvirkes slite- og varmebestandig gods. Bedriften har aner siden 1600-tallet da det ble etablert.

Vi ba produksjonssjef Hans Karlsson fortelle litt omkring hvordan de benytter MUR-systemet i sin produksjon:

- Vi har anvendt systemet i ca. 6 år og hadde før MUR ikke noe system for å måle produksjonen. Akkurat nå måler vi otte maskiner med systemet.

Hvordan mener du at MUR-systemet har kunnet bidra til å effektivisere produksjonen?

– I etterkant ser man kanskje at vi burde ha vært flinkere til å analysere dataen vi får inn. Det er viktig å ha en bra plan for hvordan all info vi får fra systemet skal utnyttes i praksis. Det er først da at man får et aktivt forbedringsarbeid. Nå er det en del av vår daglige rutine å kunne måle og gjennom dette få til forbedringer.

På Bruzaholm har dere et egenutviklet MPS-system, hvordan har det fungert opp mot MUR-systemet?

– Support fra MUR har hjulpet oss med synkronisering av MPS og MUR og nå fungerer det bra.

Hva synes dere har vært den største gevinsten ved å ha MUR-systemet?

– Det er at vi har fått meget god kontroll og at vi kan verifisere vår prosess nå og over tid.

Opplever dere systemet og programvaren som enkel å jobbe med?

– Jeg synes det er tydelig, visuelt og enkelt å bruke.

Tips til andre som spekulerer i å installere et MUR-system?

– Tenk gjennom hva dere vil oppnå, er det for å måle tap, for å måle produksevne, eller for å få et underlag til forbedringer? Et bra tips er også å legge ned en god del arbeid i å utforme stoppkategorier slik at de brytes opp i tilstrekkelig spesifikke kategorier for å unngå at stoppårsakene blir for generelle.


See what MUR can do for you

Contact us